Apartman Gürültü Yönetmeliği

Apartman Gürültü Yönetmeliği
Apartman sakinlerinin  huzur içinde yaşamaları için bazı  kurallara uymaları gerekmektedir. Bu kuralların başında Apartman Gürültü Yönetmeliği gelmektedir. 

Apartman Gürültü Yönetmeliği ne göre uyulması gereken kuralların bazıları şu şekildedir;

  • Her türlü gereksiz gürültüden kaçınılmalıdır.

Mesai günlerinde öğleyin saat 13 ile 15 arasında (öğle istirahatı) ve geceleri saat 19:00 – 07:00 gürültülü hareketler yasaktır.

Pazar günü ve resmi tatil günleri tüm gün boyunca istirahat vakti olarak kabul edilir.

Mekanik ve elektronik müzik aletlerinin ve ses aygıtlarının sesi genel olarak sadece odanın içinde duyulacak kadar açılır.

Apartmanda Gürültü Yapmanın Cezası Nedir ?

Apartmanda gürültü yapmanın cezası, Kabahatler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Bu kanunlara göre, suçun niteliğine göre yaptırım para cezası olabileceği gibi, hapis cezası da olabilir.

Kabahatler Kanunu  Gürültü
Madde 36 – (1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
(2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 
(3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.