Emlak Ofislerinde Kurumsallaşma

Emlak Ofislerinde Kurumsallaşma.

Emlak Ofislerinde Kurumsallaşma konusunu detaulandırmadan önceKonuyu detaylandırmadan önce Kurumsallaşma kavramının ne olduğuna kısaca değinmekte fayda var. 

Kurumsallaşma Ne Demektir ?

Kısaca tanımlamak gerekirse; Bir kurumun, bir kuruluşun, Bir Emlak Ofisinin işletmenin veya markanın şahıslara bağımlı olmadan faaliyetlerini sürdürebilmesi ve geliştirebilmesini sağlayan bir yapıya sahip olmasına Kurumsallaşma denir.

Genellikle Kurumsallaşma deyince pek çok kişinin aklına kocaman firmalar,Yüzlerce çalışan Müdürler, Müdür Yardımcıları, Toplantı salonları gelmektedir ve bunlara sahip olanların kurumsalmış olduğuna dair bir fikir bulunmaktadır.

Hayır. Bir İşletme Bir Emlak Ofisi 2 Kişi olsa bile kurumsallaşabilir. Kurumsallaşma yine bir çok kişinin düşündüğünün aksine ne hantallık ne de katı kurallar bütünüdür.

Kurumsallaşmanın Amacı

Kurumsal olmanın temel amacı; kurum, kuruluş ve işletmelerin, firma sahibi, üst düzey yönetici ve bir müdüre bağımlı olmadan faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri ve geliştirebilmeleridir. Bu, kurumun önemli noktalarında insanın olmayacağı değil, fakat onlar olmadığında aksama yaşanmadan her şeyin kaldığı yerden devam edebilmesi anlamına gelir.

Son yıllarda Uluslararası Emlak Markalarının Türkiye’de bulunması Yerli Emlak Marka ve Ofislerinin de sektöre girişi Kurumsallaşma çalışmalarını hızlandırmış durumda. 

Daha önceleri 1 Ofis Bir Emlakçı ile oluşan Emlak Ofisleri Artık daha çok personel ve yeni bir yönetim anlayışı yerleşmeye gelişmeye başlamış durumda. 

Rekabetin yüksek olduğu Emlak Sektöründe kurumsallaşan veya buna vakit,enerji harcayan tüm işletmelerin öne geçeceği aşikardır. 

Emlak Ofisleri; Kurumsallaşma çalışmalarıyla, büyüme, karlılık, insan yönetimi, rekabet, uyum ve süreklilik performanslarını arttırmak amacıyla problemlerin ve nedenlerin belirlenmesi çözümüne yönelik iyileştirme çalışmalarını tamamlayabilirler .

Kurumsallaşma İçin Yapılması Gerekenler

Görev ve iş tanımları net yapılmalıdır.

Kurallar ve yönetim belirlenmelidir. 

İş akışı tespit edilmelidir. (Personel, Muhasebe düzeni, Pazarlama ve Satış)

Kurumun temel ilkeleri belirlenmelidir.

Yetki ve sorumluluklar tespit edilmeli ve verilmelidir,.

Nihai kararlar istişare edilerek alınmalıdır.

Kurumsallaşma, Gerekli Veya Zorunlu Mudur?

Kurumsallaşma bir Emlak Ofisinin büyümeye başladı noktadan itibaren oluşturulması gerek bir yapıdır. Bu noktaya kadar gelmemiş işletmelerin kurumsallaşma çabaları gerekmeyebilir fakat büyümeye hazırlık olarak bir çizgi belirlemeleri bu yönde hazırlık yapmaları da faydalarına olacaktır. Kurumsallaşma belirli bir işi düzeni ve akışınısürdürmek için zorunlu kılar.