Konut Satın alırken Ödenecek Vergi Harç ve Masraflar Nelerdir ?

Konut  Satın alırken Ödenecek Vergi Harç ve Masraflar Nelerdir ?

Konut satın alırken bazı vergi,harç ve masrafların ödenmesi gerekmektedir. Bu Ödenecek Vergi,Harç ve Masrafların bir kısmı alım aşamasında bir kısmı ise daha sonra ilgili ödeme tarihlerinde oluşacak rakama göre ödenmektedir. Konut satın almayı düşünenler için oluşan bu gider kalemlerini kısaca değinmeye çalıştık.

Konut  Satın alırken Ödenecek Vergi Harç ve Masraflar Nelerdir?

Konut satın alırken çıkacak olan masrafların oldukça çeşitli olduğundan bahsedilebilir. Konut alırken ödenen masraflar şunlardır:

Emlakçı Komisyonu

Emlak Ofisinden Konut satın alınıyorsa işlemlerin sonunda Emlakçı Komisyonu olarak belirli bir komisyon ücreti ödenecektir. Bu komisyon Konutun satış bedelinin %3’üne olarak istenmektedir.

Tapu Harç Masrafı

Tapu harcı veya tapu masrafı, satışı gerçekleştirilen tüm gayrimenkuller için ( Konut, İş Yeri, Arsa, Tarla, Arazi vb.)  tapuda beyan edilen satış bedelinin %4’ü olarak hesaplanan bir harçtır. (31.12.2019 tarihine kadar %3’e indirildi.)Gayrimenkul satın alındığında Tapu Harcının ödenmesi gerekmektedir. Bu da evin satış bedelinin %4’dür ve alıcı-satıcı arasında paylaştırılır. Alıcının payına düşen tapu harç masrafı evin bedelinin %2’sidir. (31.12.2019 tarihine kadar %3’e indirildi.) 05.05.2018 tarihinden geçerli olarak Bakanlar Kurulu kararınca alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı binde 20’i (yüzde 2) olarak alınan tapu harcını konut ve iş yerlerinde binde 15’e (yüzde 1,5’e) indiren tapu harcı indirim kararı, 31.12.2019 tarihine kadar uzatıldı.Yani 100.000 TL değerindeki bir evin alım/satım işlemlerinde alıcı ve satıcı ayrı ayrı 2.000 TL harç bedeli öderken, 31.12.2019 tarihine kadar alıcı ve satıcı ayrı ayrı 1.500 TL harç bedeli ödeyecek. Bazı durumlarda satıcı ile anlaşmalı olarak tüm bedeli alıcı ödeyebilir.

Tapu Harcı Döner Sermaye Masrafı

Konut Satış işlemlerinde 2019 yılı için döner sermaye hizmet bedeli 128,00 TL, ilave hizmet bedeli 17,50 TL olmak üzere 145,50 TL döner sermaye bedeli oluşmaktadır. 

Emlak Vergisi

Emlak vergisi, sahip olunan Gayrimenkuller için ödenmesi gereken vergi türüdür. Konut satın aldığınızda, satın alma tarihinizden bir yıl sonra konutunuz için emlak vergisi ödeme zorunluluğunuz başlamaktadır.Emlak vergisine konu olan Gayrimenkullere her yıl “yeniden değerleme oranı” uygulanarak emlak vergisi hesaplaması yapılır. Bu hesaplama konutun bağlı bulunduğu belediyelerce yapılır.Emlak vergisi iki taksit olarak ödenmektedir.2019 yılı için Birinci taksit, mayıs ayı sonuna yani 31.05.2019 tarihine kadar, ikinci taksit ise kasım ayının sonuna yani 30.11.2019 tarihine kadar ödenebilecektir. Ayrıca isteğe bağlı olarak iki taksit birden de ödenebiliyor.

Çevre Temizlik Vergisi

Konut alımı yapıldığında bilinmesi gereken vergi türü de çevre temizlik vergisidir. Satın alınan evin metrekaresine ve içinde yaşayacak olan kişi sayısına göre bu verginin miktarı hesaplanmaktadır.2019 yılında konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına Büyükşehir belediyelerinde 39 Kuruş, diğer belediyelerde 29 Kuruş olarak hesaplanmaktadır. Arsa ve arazisi olanlar bu verginin mükellefi değildir.

Deprem Sigortası

Konut satın alırken kişilerin zorunlu olarak yaptırmaları gereken sadece tek bir sigorta bulunmaktadır; DASK yani deprem sigortası. Sigorta primleri alınan konutların metrekare büyüklüğüne ve türüne göre farklılaşmaktadır. Masraflar arasında bu sigorta için ödenecek olan primler de yer almaktadır.

Deprem kuşağında yer alan ülkemiz, deprem riski açısından 5 ayrı bölgeye ayrılmıştır. Deprem bölgeleri ayrımı, ‘Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası,na göre yapılmaktadır. Zorunlu deprem sigortası (DASK) yaptırmak için yıllık ödenmesi gereken prim tutarını hesaplarken; binanın bulunduğu deprem risk bölgesi, binanın yapı tarzı, meskenin brüt yüzölçümü esas alınarak bir sonuca varılır. Tüm bu değişkenler göz önüne alınarak toplamda 15 farklı prim seviyesi oluşturulmuştur. Meskenin yaşı, yapı tarzı ve brüt alana göre belirlenen prim seviyesi (teminat tutarı), Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından yayınlanan tarifede yer alan sabit “tarife fiyatları” çarpılarak poliçede yer alacak toplam sigorta bedeli elde edilir.İstanbul ilinde aynı koşıllarda fakat farklı ilçelerde farklı fiyatlar oluşabilir. Deprem Sigortası Primi hesaplamalarında bu bölgelerin her biri için yapı tarzlarına bağlı olarak belirlenmiş olan fiyatlar uygulanmaktadır. Deprem açısından yüksek risk taşıyan bölgelerdeki Dask primleri daha yüksek, düşük risk taşıyan bölgelerdeki sigorta primleri daha düşük tutulmaktadır.