Mütahitler İçin Zorunlu Teminat Şartı Devreye Giriyor.

21 Haziran 2019 tarihinde kentsel dönüşümün hızlanması mali, ve teknik açıdan yeterli firmaların inşaat yapması amacıyla bazı düzenlemeler devreye girdi. Mütahitler için Teminat Şartı Devreye giriyor

Afet riski atındaki bölgelerin dönüştürülmesi kanunu’nun uygulanma yönetmenliğinde yapılan değişikliklerin önemli bir bölümü ise 2 Eylül tarihinde devreye girecek.  Bu tarihten sonra mütahitlere zorunlu teminat şartı gelecek.

2 Eylül 2019 tarihinden  sonra inşaat ruhsatı almak isteyen mütahitlerin yapının yaklaşık maliyet bedelinin belli bir oranını zorunlu teminat olarak göstermesi gerekecek. Arsa payı karşılığı İnşaat sözleşmesi gereğince inşaat yaparken tüketiciye daire satmak isteyen mütahitler  bitirme oranına göre satış yapması ve bu konuda idareden izin alması zorunluluğu da ortaya çıkmış olacak.

Riskli alanlarda yapı inşaat alanı 50 Bin metrekareye kadar olan alanlarda  yapı yaklaşık maliyet bedelinin yüze 10 u kadar teminat verilmesi gerekecek.  Devam eden 50 Bin Metrekare ile 75 Bin metre kare için yüzde 8,75. 1000 ila 100 Bin metrekare için  yüzde 6, 100 Bin metrekare üstü içinde yüzde 4 teminat vermesi zorunlu olacak. Mütahitler, Nakit Türk lirası olarak para ,Teminat mektubu Hazine Müşteşarlığı  tarafından ihraç edilen devlet iç borçlanma senedi veya bu senetler yerine geçecek belgeleri teminat olarak sunabilecekler.

Kocaeli 20196