Ülkemizde Deprem Riski

Ülkemizde Deprem Riski

Türkiye Alp-Himalaya veya Akdeniz Çevresi Deprem Kuşağı olarak bilinen ve her yıl Dünya’da meydana gelen depremlerin yaklaşık % 20 – 25′ inin oluştuğu bölgenin en tehlikeli kesiminde yer almaktadır. Jeolojik dönemler ve aletsel güncel dönem deprem aktiviteleri incelendiğinde ülkemizde deprem tehlikesinin son derecede yüksek olduğu görülmektedir.

Pekçok Büyük Kentimiz Aktif faylar üzerine kurulu durumdadır. En tipik örnek olarak Kuzey Anadolu Fayı üzerine kurulmuş olan ve bu nedenle son bin yıllık süreçte onlarca kez  yıkıcı deprem yaşayan Erzincan gösterilebilir. Adapazarı, İzmit, Adana, Osmaniye, Hatay ve daha pek çok yerleşim alanı, aktif büyük faylar tarafından kontrol edilen alüvyal zeminler üzerine kurulmuştur.

Uzmanlara Göre Türkiyemiz 5-6 Yıl Sürebilecek yoğun deprem dönemine girmiştir .Uzmanlar Bu süreçte 7 Büyüklüğüne kadar depremlerin görülebileceğini değerlendiriliyor. Kentsel Dönüşüm,Yapı Kurallarına üygun Konut üretimi hızla gerçekleştirmemiz  gerekmekte.Bina yenileme çalışmaları hızla tamamlamalı,Depreme Karşı Hazırlık ve Eğitim Faliyetlerini hızla yürütmeliyiz.